Zatvori

Podaci o proizvodu ce automatski biti prosledjeni, potrebno je samo da unesete email i Vas upit.Reciklažno dvorište

Kompanija Rumekon projektuje i pravi reciklažna dvorišta u zavisnosti od broja stanovnika i količine otpada, a sve po potrebama i zahtevima klijenta.

Reciklažno dvorište - zeleno ostrvo (ekološko ostrvo)

 1. Kod primarne selekcije otpada jedan od vidova organizacije istog je postavljanje reciklažnih ostrva, odnosno zelenih ostrva. Ova dvorišta mogu biti razmeštena pa gradovima i selima na za to prigodnim lokacijama gde gradjani mogu dovoziti i odlagati otpad u većim količinama sa različitim prevoznim sredstvima.

  Otpad se odlaže po vrstama u različite posude (papir, karton, plastika, metal, guma, šut i dr.). Ova dvorišta su naročito pogodna za seoska naselja u kojima se odlaže ogromna količina smeća na neuslovne načine. Takodje je olakšano komunalnim preduzećima odnošenja smeća do transfer stanica i sortirnih stanica, kao i regionalnih deponija, pogotovo iz udaljenih naselja.

 2. Ovim projektom tretiraćemo dvorište predvidjeno za naselje do 15.000 stanovnika.

 3. Tip sa oznakom RD.RU-15, diumenzije 32x15m

 4. U dvorištu su smeštene posude za odlaganje sledećeg:

  • Papir
  • Karton
  • PET ambalaža
  • Najlon
  • Plastika
  • Staklo
  • Gradjevinski šut
  • Stare gume
  • Zeleni otpad (trava, otpadci od drveta, grane i sl.)
  • Stari uredjaji (veš mašine, frižider i sl.)
  • Metal
  • Organski otpad
  • Delovi nameštaja

 5. Reciklažno dvorište se sastoji od sledećeg:

  • Navozna rampa
  • Nadstrešnica
  • Betonski plato
  • Zeleni pojas
  • Kontejner za odlaganje bele tehnike
  • Kontejner za odlaganje starog nameštaja
  • Kontejner za odlaganje papira i kartona
  • Kontejner za odlaganje metala
  • Kontejner za odlaganje biljnih otpada
  • Kontejner za odlaganje gradjevinskog šuta
  • Kontejner za odlaganje plastike i najlona
  • Kontejner za odlaganje PET ambalaže
  • Kontejner za odlaganje tekstila i kože
  • Kontejner za odlaganje stakla
  • Portirska kućica
  • Sanitarni čvor
  • Kontejner za odlaganje stare gume
  • Kontejner za odlaganje limenki
  • Kontejner za odlaganje organskog otpada
  • Kontejner za odlaganje organskog otpada
  • Separatori otpadnih voda